Video lắp hoàn thành cho chị Thủy – T9 Times city Hà Nội

12

Video quay lại hình ảnh thực tế BSUC lắp đặt xong ghế chống gù cho bé nhà chị Thủy – T9 Times city Hà Nội.

Trả lời