Thông tin về chủ sở hữu

Tên đơn vị sở hữu: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT JIDU VIỆT NAM

Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Địa chỉ: Thôn Bàn , Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0986630323

Email: info.jidu@gmail.com

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0108514547

Ngày cấp: 15/11/2018

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội