Văn hoá doanh nghiệp

Jidu Việt Nam với thương hiệu BSUC vinh dự đạt Top 100 Thương Hiệu Vàng - Chất Lượng Quốc Tế tại Việt Nam
Jidu Việt Nam với thương hiệu BSUC vinh dự đạt Top 100 Thương Hiệu Vàng – Chất Lượng Quốc Tế tại Việt Nam

Thương hiệu bàn học thông minh BSUC không chỉ đạt được sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực bàn học thông minh chống gù – chống cận dành cho trẻ em, mà còn hình thành nên một nền văn hóa doanh nghiệp vững mạnh.

Chúng tôi hiểu rằng mọi nguồn tài nguyên rồi cũng sẽ cạn kiệt, và chỉ có văn hóa mới tồn tại được. Trong điều kiện nguồn lực vật chất hạn hẹp, chỉ có dựa vào nguồn lực văn hóa, sức mạnh văn hóa tinh thần thì mới có thể vượt qua khó khăn, bứt phá phát triển và vươn lên dẫn đầu.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Tạo dựng thương hiệu hàng đầu về nội thất & thiết bị giáo dục thông minh tại Việt Nam.

Nhiệm vụ của chúng tôi

Dẫn đầu sự tiến bộ của ngành và kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 Chính trực – Đổi mới – Tri ân – Đôi bên cùng có lợi.

Chính trực

 Quản lý liêm chính, lấy uy tín làm đầu.

Đổi mới

Tiên phong và đổi mới, cải tiến liên tục.

Tri ân

Luôn luôn tri ân khách hàng, đồng hành và hỗ trợ khách hàng.

Đôi bên cùng có lợi

Xây dựng lợi ích và chia sẻ cùng nhau, đôi bên hợp tác có lợi.