van-hoa-doanh-nghiep
Văn hoá doanh nghiệp

Bsuc không chỉ đạt được sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực bàn học thông minh mà còn hình thành nên một nền văn hóa doanh nghiệp vững mạnh. Bởi vì những gì Bsuc biết rõ rằng tài nguyên sẽ cạn kiệt và chỉ có văn hóa mới tồn tại được. Trong điều kiện nguồn lực vật chất hạn hẹp, chỉ có dựa vào nguồn lực văn hóa, sức mạnh văn hóa tinh thần thì mới có thể vượt qua khó khăn và vươn lên phát triển.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Tạo dựng thương hiệu hàng đầu về nội thất & thiết bị giáo dục thông minh tại Việt Nam.

Nhiệm vụ của chúng ta

Dẫn đầu về sự tiến bộ của ngành và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ!

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính trực, biết cảm ơn, đổi mới và đôi bên cùng có lợi

Liêm chính

 Quản lý liêm chính, lấy uy tín làm đầu

Tri ân

Cảm ơn khách hàng, hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng

Đổi mới

Tiên phong và đổi mới, tiếp tục cải tiến

Đôi bên cùng có lợi

Tạo và xây dựng cùng nhau và chia sẻ cùng nhau