Video lắp đặt hoàn thành Chị Huệ (Vạn Phúc – Hà Đông)

7

Video quay lại hình ảnh lắp xong bộ bàn học thông minh cho gia đình chị Huệ (Vạn Phúc – Hà Đông)

Trả lời