Video lắp đặt bàn học thông minh cho chị Thu Vân tại Thanh Trì, Hà Nội

14

Video trên quay lại toàn bộ qui trình mà BSUC đã lắp xong bàn học thông minh cho gia đình chị Chị Thu Vân tại Thanh Trì, Hà Nội.

Trả lời