Lắp đặt bàn học thông minh cho chị Phương Cổ Nhuế 2, Hà Nội

26

Bộ bàn đẹp gồm bàn học DRZ-71000 và ghế DRR-502 của BSUC lắp hoàn thành cho gia đình chị Phương

Trả lời