Robot học Tiếng Anh thông minh Okai JDR-02

Giá Khuyến Mại: 3,290,000 
Giá niêm yết*: 5,900,000 
Đơn vị tính: Chiếc

Robot học Tiếng Anh thông minh OKAI có tên tiếng Anh là “Okai Intelligent Learning Robot”. Đây là một sản phẩm ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, có khả năng tương tác với người dùng qua những mẫu câu tiếng Anh thông dụng và “biểu cảm” trên màn hình.